ახალი ამბები
აპრილი
21, 2017
19:53

კომისიის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად მხოლოდ ერთი კანდიდატი კახი ბექაური დარეგისტრირდა

21 აპრილი, 2017 19:53

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების მე–3 მუხლის მე–5 პუნქტის შესაბამისად, კომისიის...

აპრილი
21, 2017
13:30

კომისიამ შპს „ტ-ნეტს“ 5 000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა

21 აპრილი, 2017 13:30

საქართველოს კომუნიკაციების ერივნულმა კომისიამ შპს „ტ-ნეტს“ 5 000 ლარის ოდენობით ჯარიმა დააკისრა.

აპრილი
21, 2017
13:29

კომისიის წარმომადგენლები, მერაბ ქათამაძის ხელმძღვანელობით საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის საერთო კრებას დაესწრნენ

21 აპრილი, 2017 13:29

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრმა მერაბ ქათამაძემ, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომხმარებელთა...

აპრილი
19, 2017
15:10

შპს „ფრენდიმ“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვები მიიღო

19 აპრილი, 2017 15:10

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უწყებრივ რეესტრში შპს „ფრენდიმ“ ელექტრონული კომუნიკაციების...

აპრილი
19, 2017
15:05

შპს „TV ERA“-ს 11 278 ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრა

19 აპრილი, 2017 15:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირს შპს „TV ERA“-ს,...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია