ახალი ამბები
დეკემბერი
09, 2016
12:37

ფართოზოლოვანი მომსახურების უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეთა საბუთების მიღება დასრულდა

09 დეკემბერი, 2016 12:37

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2016 წლის 8 ნოემბერს შპს „მობიტელის“ განცხადების საფუძველზე...

დეკემბერი
09, 2016
12:35

სს „სილქნეტმა“ და შპს „საქართველოს მედია ქსელმა“ შერწყმაზე კომისიისგან წინასწარი თანხმობა მიიღეს

09 დეკემბერი, 2016 12:35

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ერთობლივი წერილით სს „სილქნეტმა“ და შპს “საქართველოს...

დეკემბერი
09, 2016
12:34

კომისიამ შპს „ივერია ქსელს“ შპს „ახალი ქსელების“ სასარგებლოდ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება გაუუქმა

09 დეკემბერი, 2016 12:34

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ერთობლივი განცხადებით შპს „ივერია ქსელმა” და შპს „ახალმა...

დეკემბერი
09, 2016
12:34

შპს „ტელეკომპანია თბილისის“ მაუწყებლობა მოდიფიცირდა

09 დეკემბერი, 2016 12:34

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შპს „ტელეკომპანია თბილისმა” მაუწყებლობის ავტორიზაციის...

დეკემბერი
09, 2016
12:32

კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კონკურსში გამარჯვებული გამოავლინა

09 დეკემბერი, 2016 12:32

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში   ციფრული მიწისზედა...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია