ახალი ამბები
ნოემბერი
26, 2015
18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რუსული “ORT”-ს არსებული ფორმით საეთერო მაუწყებლობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

26 ნოემბერი, 2015 18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა შპს „რ.ბ.ჯ“-ს,...

ნოემბერი
26, 2015
15:06

კომისიამ საინფორმაციო სააგენტოებს www.reportiori.ge-ს და www.mpress.ge-ს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმები შეუდგინა

26 ნოემბერი, 2015 15:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საინფორმაციო სააგენტოებს  www.reportiori.ge-ს და www.mpress.ge-ს...

ნოემბერი
26, 2015
15:05

შპს „მობიტელი“, („ბილაინი“) მსჯავრდებულს სააბონენტო ნომერს აღუდგენს

26 ნოემბერი, 2015 15:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი...

ნოემბერი
20, 2015
18:23

კომისიამ შპს „ნეტ სითი“ წერილობით გააფრთხილა

20 ნოემბერი, 2015 18:23

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „ნეტ სითი“ ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო წერილობით...

ნოემბერი
20, 2015
18:22

შპს „ალიონი“ წერილობით გაფრთხილდა

20 ნოემბერი, 2015 18:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „ალიოინი“ გარკვეული სამაუწყებლო არხების არამართლზომიერი...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია