ახალი ამბები
ივნისი
28, 2016
10:52

შპს „ჯეოსელის“ მიმართ მომხმარებლის საჩივარის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება მორიგებით დასრულდა

28 ივნისი, 2016 10:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში მომხმარებელ თ.ს.-ს განცხადების საფუძველზე შპს „ჯეოსელის“...

ივნისი
24, 2016
12:41

„კავკასიის“ მაუწყებლობის ავტორიზაცია მოდიფიცირდა

24 ივნისი, 2016 12:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით შპს „ტელეკომპანია კავკასიის“ მაუწყებლობის...

ივნისი
24, 2016
12:40

კომისიამ მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი შპს „ა+ბ“ წერილობით გააფრთხილა

24 ივნისი, 2016 12:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირს შპს...

ივნისი
24, 2016
12:39

სს „სილქნეტმა“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა ქ. სამტრედიაში მიიღო

24 ივნისი, 2016 12:39

საქართველოს კომუნიკაცუიების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით სს „სილქნეტმა“ ქ. სამტრედიაში ნუმერაციის...

ივნისი
24, 2016
12:38

შპს „მაგთიკომმა“ 643 317 სააბონენტო ნომერზე ნებართვა აიღო

24 ივნისი, 2016 12:38

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „მაგთიკომსს“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიით...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია