ახალი ამბები
ოქტომბერი
02, 2015
14:22

შპს „Technomax LLP”-ს ხუთი ათასი ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრაშპს „Technomax LLP”-ს ხუთი ათასი ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრა

02 ოქტომბერი, 2015 14:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „Technomax LLP”-ს ხუთი ათასი ლარის ოდენობით ჯარიმა...

სექტემბერი
28, 2015
13:07

კომისიამ შპს „მაგთიკომი“ წერილობით გააფრთხილა, ხოლო შპს „მობიტელი“ (ბილაინი) და შპს „ჯეოსელი“ 30 000 ლარით დააჯარიმა

28 სექტემბერი, 2015 13:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს ,,მაგთიკომი” ბოლო მომხმარებელთან (აბონენტებთან) სათანადოდ...

სექტემბერი
28, 2015
13:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ფიზიკური პირის გიორგი ორაგველიძის მაუწყებლად ავტორიზაცია განახორციელა

28 სექტემბერი, 2015 13:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად...

სექტემბერი
28, 2015
13:06

შპს ,,ტელეკომპანია თბილისს“ სანქცია დაეკისრა

28 სექტემბერი, 2015 13:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სარეკლამო დროის ლიმიტების დარღვევის გამო შპს „ტელეკომპანია...

სექტემბერი
22, 2015
16:22

კომისია შპს „სტუდია მაესტროს“ მფლობელების მიერ გავრცელებულ განცხადებებს ეხმიანება

22 სექტემბერი, 2015 16:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შპს „სტუდია მაესტროს“ გაკოტრებასთან დაკავშირებით სასამართლოში...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
მაისი
20, 2015
13:42

ციფრული მიწისზედა ღია საეთერო ტელემაუწყებლობა - რა ვიკითხოთ სამომხმარებლო ტექნიკის მაღაზიებში?

2015  წლიდან საქართველო ციფრულ მიწისზედა საეთერო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელება საერთაშორისო...