ახალი ამბები
ოქტომბერი
24, 2016
17:40
ოქტომბერი
20, 2016
11:34

2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედიამონიტორინგის მეხუთე შუალედური ანგარიში (23.09.2016 – 08.10.2016)

20 ოქტომბერი, 2016 11:34

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო...

ოქტომბერი
19, 2016
18:57

კომისიის განცხადება საპარლამენტო არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის დღეს მაუწყებელთა ვალდებულებების თაობაზე

19 ოქტომბერი, 2016 18:57

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის №532/2016 განკარგულებით საქართველოს პარლამენტის 2016...

ოქტომბერი
19, 2016
16:00

საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგი დაიწყო

19 ოქტომბერი, 2016 16:00

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნმო კომისიამ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 48 მაჟორიტარულ ოლქში...

ოქტომბერი
11, 2016
18:55

კომისიის განმარტება მაუწყებლების ვალდებულებების თაობაზე საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით

11 ოქტომბერი, 2016 18:55

„საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე,...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია