ახალი ამბები
თებერვალი
05, 2016
19:16

კომისიამ შპს „სტუდია მაესტროს“ და შპს „ტელეკომპანია მაესტროს“ წერილობით მიმართა

05 თებერვალი, 2016 19:16

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით შპს „სტუდია მაესტროს“ და...

თებერვალი
05, 2016
10:52

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკაბელო ოპერატორი არამართლზომიერი რეტრანსლირების გამო წერილობით გაფრთხილდა

05 თებერვალი, 2016 10:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ყვარლის მუნიციპალიტეტში მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ი/მ...

თებერვალი
05, 2016
10:51

შპს „Premium Net International SRL-ის ფილიალმა საქართველოში” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა მიიღო

05 თებერვალი, 2016 10:51

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით, შპს „Premium Net International SRL-ის ფილიალმა...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია