ახალი ამბები
სექტემბერი
22, 2017
15:52

„PKTV“-ის და „საფერავი ტვ“-ის მაუწყებლობის ავტორიზაციების მოდიფიცირება განხორციელდა

22 სექტემბერი, 2017 15:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დააკმაყოფილა ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და...

სექტემბერი
22, 2017
15:46

კომისიამ ერთი ავტორიზებული პირი წერილობით გააფრთხილა, ხუთი ავტორიზებული პირის მიმართ დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვიტა

22 სექტემბერი, 2017 15:46

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „ქართული-ტვ“ წერილობით გააფრთხილა, ხოლო შპს „icom...

სექტემბერი
20, 2017
18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლები ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის (ITU) სატელეკომუნიკაციო ინდიკატორთა ექსპერტთა ჯგუფის (EGTI) მე-8 შეხვედრას დაესწრნენ

20 სექტემბერი, 2017 18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი ალექსანდრე...

სექტემბერი
15, 2017
10:45

შეტყობინება შპს "iConnect"-ს

15 სექტემბერი, 2017 10:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს "iConnect”-ს  ვერ ჩაბარდა...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია