ახალი ამბები
ივლისი
27, 2016
13:44

კომისიაში .გე დომენის ადმინისტრატორსა და საქართველოში ჰოსტინგით მომსახურებაზე ავტორიზებულ პირებს შორის შეხვედრა გაიმართა

27 ივლისი, 2016 13:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში .გე დომენის ადმინისტრატორს -  საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების...

ივლისი
22, 2016
17:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „დისქავერი ჯორჯიას“ მაუწყებლად ავტორიზაცია განახორციელა

22 ივლისი, 2016 17:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად...

ივლისი
22, 2016
17:19

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „CTV-ჯორჯიას” ავტორიზაცია შეუჩერა

22 ივლისი, 2016 17:19

შპს „CTV-ჯორჯიას” მიერ სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შეუვსებლობისა და რეგულირების ყოველწლიური...

ივლისი
21, 2016
14:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში გამოკვლეული მასალების ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გადაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

21 ივლისი, 2016 14:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიმდინარე წლის მარტსა და აპრილში საერთაშორისო ზარებზე განხორციელებული...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია