საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №05 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: ივნისი 20, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 17, 2019 18:26

პროექტი

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 05 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

 

               ქ. თბილისი   2019  წლის 20 ივნისი, 15:00 საათი

1.  შპს „მაგთიკომსა“ და შპს „ახალ ქსელებს“ შორის არსებულ დავაზე წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი).