საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №11 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: ივნისი 20, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 17, 2019 18:28

პროექტი

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 11 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის  წესრიგი

              ქ. თბილისი  2019  წლის 20 ივნისი, 15:00 საათი 

  1. ”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის დადგენის თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2017 წლის 16 მაისის №345/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. დ.გოგიჩაიშვილი - სატელეკომუნიკაციო რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი).