კონტაქტი

თბილისი, 0144,

ქეთევან წამებულის გამზ/ბოჭორმის ქ. 50/18

ტელ/ფაქსი: +995 32 2921667

E-mail: post@gncc.ge

გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება
საკონტაქტო ინფორმაცია

სამსახური

სახელი გვარი

ტელეფონი ელ.ფოსტა

კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე

სოფო მუშკუდიანი

239 04 85

smushkudiani@gncc.ge

კანცელარია 292 16 67, 292 16 25 post@gncc.ge
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი   
ლანა ბერიძე 238 61 40 lberidze@gncc.ge 

რუსუდან ჭაბუკიანი

არჩილ თავბერიძე

238 69 46

rchabukiani@gncc.ge

atavberidze@gncc.ge

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი  დამცველი

გვანცა ჩხეიძე

231 15 45

gchkheidze@gncc.ge; defender@gncc.ge 

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე 239 95 05 defender@gncc.ge