საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის გიორგი ფრუიძისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

ნომერი: 6 / 33

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 28, 2017 14:10

მიღების თარიღი ივნისი 28, 2017 14:10

თანდართული დოკუმენტები: