საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ვახტანგ აბაშიძისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

ნომერი: 6 / 34

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 29, 2017 12:11

მიღების თარიღი ივნისი 29, 2017 12:11

თანდართული დოკუმენტები: