საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში მოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ბაზრის ანალიზის წამყვანი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის ხელმეორედ გამოვლენის თაობაზე

ნომერი: 6 / 36

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 17, 2017 20:58

მიღების თარიღი აგვისტო 17, 2017 20:58

თანდართული დოკუმენტები: