საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვაზე მონიტორინგის მიზნით მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ

ნომერი: 6 / 37

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 17, 2017 21:01

მიღების თარიღი აგვისტო 17, 2017 21:01

თანდართული დოკუმენტები: