“ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ნომერი: 8 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 22, 2012

მიღების თარიღი ივნისი 22, 2012

თანდართული დოკუმენტები: