სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ ბესარიონ ზაქარიძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისათვის სიხშირეებისა და სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 380 / 7

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 24, 2000

მიღების თარიღი ივნისი 10, 2005

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში “კომისია”) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (N 9/24-05, 20.05.05.) მიმართა მოქალაქე ბესარიონ ზაქარიაძემ (მცხ.             ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლატო მე-3 მკრ-ნი მე-2 კვ. მე-8 კორპუსი, ბინა 17; პირადობის მოწმობის          N ბ 0545294) სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე ნებართვის მიღების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ბესარიონ ზაქარიაძე 2000 წლიდან არის „C“ კატეგორიის რადიომოყვარული და მინიჭებული აქვს სახმობი 4L1BZ.

        “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 47-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1.    მიენიჭოს რადიომოყვარულ ბესარიონ ზაქარიაძეს სამოყვარულო რადიოსადგურის  გამოყენებისათვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 (ხუთი) წლის ვადით:

ნებართვის N

რადიოსადგურის მფლობელი

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი, ტიპი და N

სახმობი

კატეგორია

C - 002

ბესარიონ ზაქარიაძე

თბილისი, ნუცუბიძის პლატო მე-3 მკრ-ნი მე-2 კვ. მე-8 კორპუსი, სტაციონალური რ/სადგური “თვითნაკეთი”;

სატარებელი რ/სადგური – ALINCO DJ-180

4L1AP

„C“

2.   რადიომოყვარული ბესარიონ ზაქარიაძე ვალდებულია რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების  მოქმედი შესაბამისი ინსტრუქციების  მიხედვით დაიცვას რეგისტრაციისა და გამოყენების ყველა მოთხოვნა.

3.   გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საოლქო სასამართლოში (ქ. თბილისი, რობაქიძის გამზ.7ა) 6 თვის ვადაში;

4.  კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს სიხშირული რესურსების მართვისა და სტანდარტიზაციის  სამსახურს (ს. შავგულიძე).

კომისიის თავმჯდომარე                             დ. ქიტოშვილი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული           კომისიის

2005 წლის  3 ივნისის  N 380/7 გადაწყვეტილების         

 დანართი

 

 

 

 

 

 

\"C\" კატეგორია

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz; 1820 - 2000  KHz

100 W; 100 W

100HA1A

430 - 440 MHz

5 W

 

1850 - 2000 KHz

10 W

3K00R3E; 3K00J3E

1240 - 1300 MHz

5 W

 

1900 - 2000 KHz

100 W

6K00R3E

2320 - 2450 MHz

5  W

100HA1A;

3500 - 3650 KHz

100 W

100HA1A

5650 - 5850 MHz

5  W

3K00R3E; 3K00J3E

3650 - 3700 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

10 - 10.5 GHz

5  W

6K00A3E; 6K00F3E;

21000 - 21450KHz

100 W

100HA1A

24 -24.5 GHz

5  W

24K00F3E;

28000 - 29700 KHz

100 W

100HA1A

47 - 47.2 GHz

5  W

 

28200 - 29700 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

75.5 - 81  GHz

5  W

 

29200 - 29700 KHz

100W

6K00R3E

119.98 - 120.02 GHz

5  W

 

144 - 146 MHz

5 W

100HA1A; 6K00F3E;24K00F3E;3K00R3E; 3K00J3E

142 - 149  GHz

5  W