ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის ძირითადი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების წამოწყება/დასრულება) საბითუმო ბაზრის შესაბამის სეგმენტებზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ

ნომერი: 428 / 9

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 03, 2010

მიღების თარიღი სექტემბერი 17, 2010

თანდართული დოკუმენტები: