ინტერნეტის ქსელით მომსახურების საბითუმო ბაზრის გაფართოებული ურთიერთჩართვის ქვესეგმენტის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ

ნომერი: 513 / 9

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 05, 2013

მიღების თარიღი აგვისტო 16, 2013

თანდართული დოკუმენტები: