საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ

ნომერი: 620 / 9

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 29, 2014 18:10

მიღების თარიღი ნოემბერი 06, 2014

საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის  სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ

კომისიის 2014 წლის 06 ნოემბრის N620/9 გადაწყვეტილება თან ერთვის

თანდართული დოკუმენტები: