საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 14 / 7

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 18, 2018 11:41

მიღების თარიღი იანვარი 11, 2018

საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ“ კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-7/9583-17, 25.12.17), წარმოდგენილი სააპლიკაციო ფორმების გათვალისწინებით, საზღვაო ხომალდებისთვის  („ULUCAN BALIKCILIK“, „AKTASLAR B-2“, „ETOPOGLU KARDESLER-2“, „YILDIZ KARDESLER BALIKCILIK 1“, „MARGO HYSEYIN“, „KIBAR-II“) რადიოსადგურების ლიცენზიაში შესატანი სახმობისა და ამოცნობის ნიშნების მინიჭების შესახებ.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 47'-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად,  კომისიამ კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს საზღვაო ხომალდებს: „ULUCAN BALIKCILIK“, „AKTASLAR B-2“, „ETOPOGLU KARDESLER-2“, „YILDIZ KARDESLER BALIKCILIK 1“, „MARGO HYSEYIN“, „KIBAR-II“-ს ცხრილში აღნიშნული სახმობი და ამოცნობის ნიშნები :

 

 

ხომალდის დასახელება

 

 

ხომალდის მფლობელი

 

მინიჭებული სახმობი

 

 

მინიჭებული

       MMSI

1.

ULUCAN BALIKCILIK

შპს „ULUCAN BALIKCILIK VE SU URUNLERI SANAYI TICARET“

4LRR2

213. 427. 000

2.

AKTASLAR B-2

HUSEYIN AKTAS/RESUL AKTAS/ DURSUN ALI AKTAS/OSMAN AKTAS

4LRS2

213. 428. 000

3.

EYUPOGLU KARDESLER-2

შპს „EYUPOGLU SU URUNLERITURIZM INSAAT NAKLIYAT SANAYI TICARET LTD.STI“

4LRT2

213. 429. 000

4.

YILDIZ KARDESLER

BALIKCILIK 1

შპს „M.R. YILDIZ KARDESLER BALIKCILIK SU URUNLERI NAKLIYE TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI“

4LRU2

213. 430. 000

5.

MARGO HYSEYIN

შპს „ERGUN KARD.SU  TARIMURUN. UR. DRG. SAN. VE TIC. LTD.STI“

4LRV2

213. 431. 000

6.

KIBAR-II

HARUN KURU / MURAT KURU / RESAT KURU / HAKKI KURU / MUSTAFA KURU

4LRW2

213 .432. 000 


2. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნებისთანავე;

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით  აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ., №6) გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

კომისიის თავმჯდომარე                                                                              კ. ბექაური          

კომისიის წევრი                                                                                                ვ. აბაშიძე                           

კომისიის წევრი                                                                                                ე. ასანიძე

კომისიის წევრი                                                                                                გ. ფრუიძე