პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი დეკემბერი 28, 2011

კოდიფიცირებული ვერსია : 21.04.2017

თანდართული დოკუმენტები: