საქართველოს კანონი მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი სექტემბერი 28, 2001

კოდიფიცირებული ვერსია: 29.12.2006

თანდართული დოკუმენტები: