საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი ოქტომბერი 23, 2008 9:38

კოდიფიცირებული ვერსია: 17.07.2015

თანდართული დოკუმენტები: