საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი დეკემბერი 27, 2011

კოდიფიცირებული ვერსია : 10.03.2017

თანდართული დოკუმენტები: