საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №03 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 01, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 29, 2018 17:15

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის03 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის წესრიგი

               ქ. თბილისი  2018 წლის 01 თებერვალი, 15:00 საათი

  1. „საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და სპილენძის სააბონენტო სახაზო - საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 ნოემბრის №620/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კომისიის 2017 წლის 26 ოქტომბრის N695/19 გადაწყვეტილების ნაწილობრივ  ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (მომხს. დ.გოგიჩაიშვილი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი).