საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №04 ზეპირი მოსმენის სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 08, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 05, 2018 17:52

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

04 ზეპირი მოსმენის სხდომის  

    ი: 

              ქ. თბილისი                                                      2018 წლის 08 თებერვალი, 15:00 საათი

 

  1. „ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის მ.შ.);
  2. „რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 12 დეკემბერის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის მ.შ.).