საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №07 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მარტი 06, 2018 12:00

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 01, 2018 17:52

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 07 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი

  ქ. თბილისი  2018 წლის 06 მარტი, 12:00 საათი 

  1. შპს „სტუდია მაესტროს“ წინააღმდეგ ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდის“, ა(ა)იპ „თანასწორობის მოძრაობის“, ა(ა)იპ „ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის“, ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“, ა(ა)იპ „შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსის“ განცხადებების განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);