საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №08 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 06, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 01, 2018 17:37

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 08  სხდომის  დღის წესრიგი

 

              ქ. თბილისი   2018  წლის 06 თებერვალი, 15:00 საათი 

1. სს “სილქნეტის“ (ს/კ 204566978) მიერ შპს „ჯეოსელის“ (ს/კ 203841940) წილის 100%-ის შეძენის გამოკვლევის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მომხს. დ.გოგიჩაიშვილი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი);