საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №08 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მარტი 06, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 01, 2018 17:53

პროექტი

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 08 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის  წესრიგი

              ქ. თბილისი  2018 წლის 06 მარტი, 15:00 საათი

 

  1. შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივი ტივის” მაუწყებლობის ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი).
  2. შპს „ჯეოსელში“ (ს/კ 203841940) 100%-იანი წილის გასხვისებისა და ამ წილის სს “სილქნეტის“ (ს/კ 204566978) მიერ შეძენის გამოკვლევის შესახებ (მომხს. დ.გოგიჩაიშვილი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი).