საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №10 სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 14, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 09, 2018 17:39

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

№10 სხდომის

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

              ქ. თბილისი                                                      2018  წლის 14 თებერვალი, 15:00 საათი

1. შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიმართ ა(ა)იპ „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ განცხადების კომისიის მიერ განსახილველად მიღების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);