საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №13 სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 23, 2018 12:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 22, 2018 18:54

პროექტი

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

13 სხდომის  

   

 

              ქ. თბილისი                                                      2018 წლის 23 თებერვალი, 12:00 საათი

1.,,საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების დამტკიცების თაობაზე“ კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის მ.შ.);