საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №15 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მარტი 13, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 07, 2018 14:51

პროექტი

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 15 სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი   2018  წლის 13 მარტი, 15:00 საათი 

  1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის №15 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ი.ხარებავა - ადმინისტრაციის  უფროსი);
  2. შპს „ჯეოსელში“ (ს/კ 203841940) 100%-იანი წილის გასხვისებისა და ამ წილის სს “სილქნეტის“ (ს/კ 204566978) მიერ შეძენის გამოკვლევის შესახებ (მომხს. დ.გოგიჩაიშვილი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი);
  3. შპს „სტუდია მაესტროს“ წინააღმდეგ ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდის“, ა(ა)იპ „თანასწორობის მოძრაობის“, ა(ა)იპ „ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის“, ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“, ა(ა)იპ „შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსის“ განცხადებების განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);
  4. შპს „ვიონი საქართველოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის  წამყვანი სპეციალისტი).

 

თანდართული დოკუმენტები: