საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №25 ზეპირი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი:

გამოქვეყნების თარიღი

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №25 ზეპირი სხდომის დღის  წესრიგი

ქ. თბილისი                                                           2014  წლის 15 აგვისტო, 16:00 საათი

1.      საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი ეფექტიანი რეგულაციის დადგენის თაობაზე (მომხს. ე.ასანიძე – კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი);