საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №54 საკონკურსო სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

სხდომის თარიღი:

გამოქვეყნების თარიღი

პროექტი

      ქ. თბილისი                                                                                    2012  წლის 04 სექტემბერი, 13:00 საათი

1.      კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად კონკურსის ჩატარების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი – ადმინისტრაციული დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);