საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის განცხადება

სხდომის თარიღი:

გამოქვეყნების თარიღი

საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის გამო, კომისიის 2009 წლის 13 იანვრის სხდომა გადაიდო. სხდომა  ჩატარდება კომისიის წევრების მოვალეობის შემსრულებელთა დანიშვნის შემდეგ.

კომისიის სხდომის ჩატარების ზუსტ თარიღს და დროს გაცნობებთ დამატებით.

                                                                                    კომისიის აპარატი