საქართველო – შემდგომი თაობის ქსელებთან დაშვების (NGA) შესახებ საკონსულტაციო დოკუმენტი

აპრილი 04, 2018 10:27

თანდართული დოკუმენტები: