პრესრელიზები
ნოემბერი
10, 2017
14:52

კომისიამ შპს „მაიფონი“ წერილობით გააფრთხილა

ნოემბერი 10, 2017 14:52

შპს „ინექსფონთან“, შპს „ფლაი ტივი“-სთან და შპს...

ნოემბერი
09, 2017
20:49

ქ. ბათუმში კერძო საერთო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიის მისაღებად ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებულად შპს ”რადიოცენტრი პლუსი“ გამოცხადდა

ნოემბერი 09, 2017 20:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ქ. ბათუმში კერძო საერთო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიის...

ნოემბერი
09, 2017
11:26

საკონსულტაციოდ ახალი სტანდარტები გამოქვეყნდა

ნოემბერი 09, 2017 11:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და ტელეკომუნიკაციების სტანდარტების ევროპულ ინსტიტუტს...

ოქტომბერი
23, 2017
10:41

კომისიამ მობილურ და ფიქსირებულ სატელეფონო მომსახურების ბაზრის სეგმენტზე ურთიერთჩართვის ტარიფი შეამცირა

ოქტომბერი 23, 2017 10:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მობილური და ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების...

ოქტომბერი
23, 2017
10:38

კომისიამ 8 ორგანიზაციას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა

ოქტომბერი 23, 2017 10:38

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის...

ოქტომბერი
18, 2017
15:43

კომისიას ორდღიანი ვიზიტით პოლონეთის რესპუბლიკის ელექტრონული კომუნიკაციების ოფისის (UKE) დელეგაცია ეწვია

ოქტომბერი 18, 2017 15:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ კახი ბექაურმა პოლონეთის რესპუბლიკის...