კომისია მაუწყებლების დეკლარირებულ შემოსავლებთან ერთად 2012-2017 წლების სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლების ანალიზს აქვეყნებს

თებერვალი 22, 2018 13:49

თანდართული დოკუმენტები: