საკონკურსო დოკუმენტაცია

ივნისი 02, 2014 15:17

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კომპანიების დოკუმენტაცია.

თანდართული დოკუმენტები: