შეტყობინებები
მაისი
11, 2018
12:23

შეტყობინება შპს "ნისას"

მაისი 11, 2018 12:23

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ნისას" ვერ ჩაბარდა...

მაისი
07, 2018
17:50

შეტყობინება შპს "ნისას"

მაისი 07, 2018 17:50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ნისას" ვერ ჩაბარდა...

მაისი
04, 2018
11:45

შეტყობინება შპს „ნეტ-კონექტს“

მაისი 04, 2018 11:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

აპრილი
30, 2018
16:22

შეტყობინება შპს "ქეი ენდ ქეი თივი"-ს

აპრილი 30, 2018 16:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ქეი ენდ ქეი თივი"-ს ვერ...

აპრილი
20, 2018
12:13

შეტყობინება შპს "ქეი ენდ ქეი თივი"-ს

აპრილი 20, 2018 12:13

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ქეი ენდ ქეი თივი"-ს ვერ...

აპრილი
02, 2018
14:33

შეტყობინება შპს "დისქავერი ჯორჯიას"

აპრილი 02, 2018 14:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "დისქავერი ჯორჯიას" ვერ...

მარტი
26, 2018
13:52

შეტყობინება შპს "ეარლინკს"

მარტი 26, 2018 13:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ეარლინკს" ვერ ჩაბარდა...

მარტი
26, 2018
13:49

შეტყობინება შპს "ქიზიყს"

მარტი 26, 2018 13:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ქიზიყს" ვერ ჩაბარდა...

მარტი
26, 2018
13:47

შეტყობინება შპს "ბექას"

მარტი 26, 2018 13:47

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ბექას" ვერ ჩაბარდა...

თებერვალი
26, 2018
18:09

კომისიის N16/18 გადაწყვეტილება შპს "ქეი ენდ ქეი თივის"

თებერვალი 26, 2018 18:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ქეი ენდ ქეი...