შეტყობინებები
ივნისი
26, 2017
12:28

კომისიის N371/18 გადაწყვეტილება შპს "TV 3”-ს

ივნისი 26, 2017 12:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "TV 3”-ს ვერ ჩაბარდა...

ივნისი
19, 2017
10:41

შეტყობინება შპს "სამნეტ (samnet)"-ს

ივნისი 19, 2017 10:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "სამნეტ (samnet)"-ს ვერ...

ივნისი
08, 2017
16:35

შეტყობინება შპს „არგოს”

ივნისი 08, 2017 16:35

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

ივნისი
08, 2017
16:33

შეტყობინება შპს “Greeny“-ს

ივნისი 08, 2017 16:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

ივნისი
08, 2017
16:30

შეტყობინება შპს „მარინ ნეტ Marine Net”-ს

ივნისი 08, 2017 16:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „მარინ ნეტ...

ივნისი
05, 2017
13:17

შეტყობინება შპს "ანრი 109-ს"

ივნისი 05, 2017 13:17

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ანრი 109-ს" ვერ ჩაბარდა...

მაისი
29, 2017
15:24

შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტვ“-ს

მაისი 29, 2017 15:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ტელე-რადიო...

მაისი
29, 2017
15:20

შეტყობინება შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-ს

მაისი 29, 2017 15:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ტელერადიო...

მაისი
29, 2017
15:16

შეტყობინება შპს "TV3"-ს

მაისი 29, 2017 15:16

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "TV3"-ს ვერ ჩაბარდა...

მაისი
18, 2017
11:30

კომისიის N236/18 გადაწყვეტილება შპს "სამნეტ (samnet)“-ს

მაისი 18, 2017 11:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "სამნეტ...