შეტყობინებები
აგვისტო
25, 2017
18:21

შეტყობინება შპს „ინტტიერ Inttier“-ს

აგვისტო 25, 2017 18:21

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ინტტიერ...

აგვისტო
25, 2017
18:19

შეტყობინება შპს „G-NET”-ს

აგვისტო 25, 2017 18:19

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად  შპს...

აგვისტო
25, 2017
18:14

შეტყობინება ინდ. მეწარმე „კობა გიორგაძეს“

აგვისტო 25, 2017 18:14

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად ინდ. მეწარმე „კობა...

აგვისტო
15, 2017
14:47

შეტყობინება შპს „ევრაზიასელს“

აგვისტო 15, 2017 14:47

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

აგვისტო
15, 2017
14:44

შეტყობინება შპს „გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო და სადისტრიბუციო კომპანიას“

აგვისტო 15, 2017 14:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „გაერთიანებული...

ივლისი
27, 2017
17:30

შეტყობინება შპს "ICONNECT"-ს

ივლისი 27, 2017 17:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ICONNECT"-ს ვერ ჩაბარდა...

ივლისი
11, 2017
11:57

კომისიის N393/18 გადაწყვეტილება შპს „ანრი 109“-ს

ივლისი 11, 2017 11:57

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ანრი...

ივნისი
26, 2017
12:28

კომისიის N371/18 გადაწყვეტილება შპს "TV 3”-ს

ივნისი 26, 2017 12:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "TV 3”-ს ვერ ჩაბარდა...

ივნისი
19, 2017
10:41

შეტყობინება შპს "სამნეტ (samnet)"-ს

ივნისი 19, 2017 10:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "სამნეტ (samnet)"-ს ვერ...

ივნისი
08, 2017
16:35

შეტყობინება შპს „არგოს”

ივნისი 08, 2017 16:35

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...