შეტყობინებები
მარტი
02, 2017
18:24

შეტყობინება შპს „ჰორიზონტს“

მარტი 02, 2017 18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

მარტი
02, 2017
18:22

შეტყობინება შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია კახეთი 1”-ს

მარტი 02, 2017 18:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად  შპს...

მარტი
02, 2017
18:20

შეტყობინება შპს „Global+”-ს

მარტი 02, 2017 18:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

მარტი
02, 2017
18:19

შეტყობინება შპს „A&M TV”-ს

მარტი 02, 2017 18:19

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად  შპს „A&M...

მარტი
02, 2017
18:17

შეტყობინება შპს „ტვ სტარს”

მარტი 02, 2017 18:17

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ტვ...

მარტი
02, 2017
18:15

შეტყობინება შპს „ტვ მობილს“

მარტი 02, 2017 18:15

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ტვ...

მარტი
02, 2017
18:13

შეტყობინება შპს „სმარტ სიგნალს“

მარტი 02, 2017 18:13

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად  შპს „სმარტ...

მარტი
02, 2017
18:10

შეტყობინება შპს „ნიუ ვიდეოს“

მარტი 02, 2017 18:10

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ნიუ...

მარტი
02, 2017
18:07

შეტყობინება შპს „მულტინეტს“

მარტი 02, 2017 18:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...