შეტყობინება ინდ. მეწარმე „სოსო ჯოხაძეს“

მარტი 24, 2017 18:38

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად ინდ. მეწარმე „სოსო ჯოხაძეს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. ინდ. მეწარმე „სოსო ჯოხაძესთვის“ გაგზავნილი წერილი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

კომისიას მიაჩნია, რომ შეტყობინების ვებგვერდზე (www.gncc.ge) და კომისიის ოფისში საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება ინდ. მეწარმე „სოსო ჯოხაძესთვის“ გაცნობის ალტერნატიული ფორმაა.

თანდართული დოკუმენტები: