შეტყობინება შპს "ანრი 109-ს"

ივნისი 05, 2017 13:17

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ანრი 109-ს" ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "ანრი 109"-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "ანრი 109"-ისთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

 
თანდართული დოკუმენტები: