შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ სამაუწყებლო კომპანია გურია"-ს

თებერვალი 13, 2017 19:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „დამოუკიდებელ სამაუწყებლო კომპანია გურია"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ სამაუწყებლო კომპანია გურია“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „დამოუკიდებელ სამაუწყებლო კომპანია გურია“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: