შეტყობინება შპს "დისქავერი ჯორჯიას"

აპრილი 02, 2018 14:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "დისქავერი ჯორჯიას" ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „დისქავერი ჯორჯიას“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „დისქავერი ჯორჯიას“ გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: