შეტყობინება შპს „გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო და სადისტრიბუციო კომპანიას“

აგვისტო 15, 2017 14:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო და სადისტრიბუციო კომპანიას“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო და სადისტრიბუციო კომპანიისთვის“ გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: