შეტყობინება შპს „მარინ ნეტ Marine Net”-ს

ივნისი 08, 2017 16:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „მარინ ნეტ Marine Net”-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „მარინ ნეტ Marine Net”-ისთვის გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: