შეტყობინება შპს „მოგზაურობის დრო"-ს

თებერვალი 20, 2017 12:47

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „მოგზაურობის დრო"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „მოგზაურობის დრო“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „მოგზაურობის დროს“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: