შეტყობინება შპს "ქეი ენდ ქეი თივის"

ოქტომბერი 02, 2017 15:47

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“  ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს  „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“  გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: