შეტყობინება შპს "რ-რადიოს"

ოქტომბერი 30, 2017 17:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „რ-რადიოს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს  „რ-რადიოს“  გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: