შეტყობინება შპს „სკაი კავკასუსს“

მაისი 15, 2017 16:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპ „სკაი კავკასუსს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპ „სკაი კავკასუსისთვის“ გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

კომისიას მიაჩნია, რომ შეტყობინების შინაარსის ვებ-გვერდზე (www.gncc.ge) და კომისიის ოფისში საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება შპ „სკაი კავკასუსისთვის“ გაცნობის ალტერნატიული ფორმაა.

თანდართული დოკუმენტები: