შეტყობინება შპს „თანამგზავრი XXI“-ს

სექტემბერი 26, 2017 15:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „თანამგზავრი XXI“-ს, ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „თანამგზავრი XXI“-სთვის, გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: