შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტვ“-ს

მაისი 29, 2017 15:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტვ“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტვ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტვ“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: