შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივი ტივის“

იანვარი 26, 2018 17:03

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივი ტივის“, ვერ ჩაბარდა შეტყობინება მაუწყებლობის ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივი ტივისთვის“ გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

თანდართული დოკუმენტები: